BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

TRƯỜNG MẦM NON TÂN LIỄU

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Lạc

Hội trưởng

2

Nguyễn Văn Tuấn

Hội Phó

3

Phí Văn Ngà

Thành viên

4

Nguyễn Văn Mạnh

Thành viên